HlavníO firměAktualityNabídkaOsazovací tabulkyTechnické infoRecyklacePoptávkaKontakt

Osazovací tabulky

Starší konfigurátory, porovnávací a osazovací tabulky
Akuma autobaterie osobní a nákladní
Banner vyhledávač baterií podle účelu použití
Fiamm auto, moto a baterie pro volný čas
Varta auto, moto, malé trakční a solární baterie
Varta-Trio autobaterie varta silver, blue, black dynamic

Proudy srovnávací tabulka proudů startovacích baterií podle jednotlivých norem
Rozměry tabulka rozměrů nádob startovacích baterií podle velikosti a provedení
Osobní osazovací tabulky osobních a dodávkových vozidel
Nákladní osazovací tabulky nákladních vozidel, tahačů a autobusů
Traktory osazovací tabulky traktorů, zemědělských strojů a mechanizace
Motocykly osazovací tabulky motocyklů, malých motocyklů a skůtrů
Sekačky osazovací tabulky sekaček trávy, vodních a sněžných skůtrů

I přes veškerou pozornost věnovanou sestavování tabulek, představují uvedená osazení vozidel, motocyklů nebo mechanizace pouze technická doporučení. Společnost Rindt, a.s. proto nenese právní odpovědnost za případné nesrovnalosti.


A. Jak je definována „Jmenovitá kapacita“ startovacích a trakčních baterií a co znamená RC, CCA a HCA ?
B. Jak se čte „Fitment code“ a co znamenají jeho jednotlivé údaje ?
C. Označení baterií podle „ETN“ a co obsahují jednotlivé skupiny údajů ?

Až do nedávné minulosti se v oblasti startovacích baterií vystačilo s orientací podle jejich napětí, kapacity a eventuálně startovacího (vybíjecího) proudu. Postupem času vznikla určitá nepřehlednost, protože některé parametry, zejména vybíjecí proud, byly jednotlivými výrobci udávány podle různých norem a hodnoty často stejných baterií se leckdy číselně lišily. Pokud uživatel současně neznal použitou normu (DIN, IEC, ČSN, SAE…), byly údaje o proudu mnohdy zavádějící.

Později výrobci baterií používali také různá tovární označení, odvozená buď od označení zavedeného ve francouzských nebo italských akumulátorkách (L1, L2…),
nebo používali označení podle do té doby stále více a více uznávané německé normy DIN (např.: 544 34, 555 30…).

Vzhledem k tomu, že jsou tato označení dosud v silném podvědomí nejen u většiny uživatelů baterií ale i v celé laické veřejnosti, uvádíme je na prvním místě a nové značení podle ETN uvádíme jako doplňující údaj. U motocyklových baterií uvádíme ve většině případů také japonské označení (např.: 12N10-3A, YB 16-B…).

Jmenovitá kapacita baterií C20 a C5 , RC , CCA a HCA

Kapacita článků a baterií se udává v ampérhodinách [Ah] spolu s údajem o jakou, resp. kolika hodinovou kapacitu se jedná. Při jejím měření se článek nebo baterie vybíjí proudem tekoucím přesně určeným zatěžovacím odporem a současně se měří svorkové napětí. Kapacita je vlastně nejdůležitějším parametrem všech článků i baterií a výrobce ji uvádí vždy jako minimální zaručenou kapacitu. Obecně závisí na teplotě, hustotě elektrolytu, na způsobu nabíjení a vybíjení atd. Údaj o kapacitě by měl proto obsahovat i další podrobnosti, např. údaj o teplotě ve °, ke které je kapacita baterie vztažena.

Peukertova konstanta k podle matematika a fyzika Wilhelma Peukerta (1855 – 1932), vyjadřuje závislost kapacity baterie na rychlosti vybíjení, tedy na velikosti vybíjecího proudu. Mocninou této konstanty můžeme korigovat vybíjecí proud Ik. Následně můžeme vypočítat kapacitu baterie při daném vybíjecím proudu a času t jako Cp = Ik . t.

Typ článků Peukertova konstanta k
Alkalická baterie NiFe cca 1,45
Olověný akumulátor se zaplavenými elektrodami 1,2 až 1,6
Gelový akumulátor 1,1 až 1,25
Akumulátor AGM 1,05 až 1,15
Ideální akumulátor, který zatím neexistuje 1,00

Kapacita zatím neexistujícího „ideálního akumulátoru“ s konstantou 1,00 by byla nezávislá na vybíjecím proudu. Čím vyšším proudem budeme akumulátor zatěžovat, tím nižší bude
jeho kapacita. Z uvedeného je zřejmé, že nejnižší Peukertovu konstantu mají akumulátory AGM, které s rostoucí proudovou zátěží „ztrácejí“ kapacitu nejméně.
Je nutné počítat také s tím, že se vzrůstajícím stářím akumulátoru Peukertova konstanta stoupá.

Startovací baterie jsou definovány pro 20ti hodinovou kapacitu. To v praxi znamená, že např. baterie o kapacitě 60 Ah vydává po dobu 20ti hodin proud 3 A.

60 Ah

= 3 A
20 hod

Na konci vybíjení musí mít baterie napětí ještě nejméně 10,5 V.

Trakční a mobilní baterie jsou často definovány pro 5ti hodinovou kapacitu. Totožná baterie 60 Ah pro 20ti hodinovou kapacitu má 50 Ah pro 5ti hodinovou kapacitu a vydává
proud 10 A po dobu 5ti hodin.

50 Ah

= 10 A
5 hod

Na konci vybíjení musí mít baterie napětí ještě nejméně 10,2 V.

Kapacity baterií lze orientačně přepočítávat podle empirických vzorců:

Kapacita C20 na C5 : C20 . 0,83 ~ C5
Kapacita C5 na C20 : C5 . 1,19 ~ C20

Kapacita baterií může být ojediněle definována i pro jinou dobu vybíjení např. 10 hodin.

Rezervní kapacita, označována jako RC je uváděna některými výrobci. Jedná se o dobu v minutách, po kterou je akumulátor schopen dodávat
proud 25 A do poklesu napětí každého článku baterie pod 1,75 V.

Startovací kapacita za studena – CCA (Cold Cranking Amps) definuje schopnosti startovacího akumulátoru při startování motoru za studena. Udává se v různých
normách, zejména podle EC, IEC, SAE a DIN, přičemž každá z nich má jinou metodiku. Například podle normy EN se akumulátor ochladí na – 18 ° a poté je
zatížen vybíjecím proudem po dobu 10 sekund. Na konci testu nesmí napětí při daném vybíjecím proudu klesnout pod 7,5 V. Potom se odběr proudu na 10 sekund přeruší
a následně se akumulátor zatíží proudem o velikosti 60% původní hodnoty do poklesu napětí na 6 V. Podle normy IEC se vybíjí 60 sekund do poklesu napětí na
8,4 V, SAE zatěžuje 30 sekund do poklesu napětí na 7,2 V a norma DIN zatěžuje akumulátor 30 sekund a koncové napětí nesmí klesnout pod 9 V.
Výsledky těchto metodik mezi sebou liší a porovnávat je lze pomocí převodních tabulek.

Startovací kapacita pro start za tepla – HCA (Hot Cranking Amps Capacity) je někdy udávanou kapacitou podle normy SAE s teplotou měření 26,7° C.
Pro převodní vztah plat přibližně: CCA = HCA . 0,69.

„Fitment code“

„Fitment code“ – („Krátký kód“ , „Short code“) – typ, provedení, vybavení – obsahuje základní údaje o rozměrech nádoby a o provedení baterie. Například L1BJX* znamená:

L1 B J X (R) *
L1 kód označující rozměry baterie (nádoby)
B snížená baterie s výškou 175 mm
J pólové vývody s malým průměrem (DIN 3)
X „+“ pól vlevo u většiny výrobců
R „+“ pól vlevo u ostatních výrobců
* baterie s odnímatelným adaptérem uchycení (B13/B15)

Základní rozměry nejběžnějších autobaterií v mm:

Fitment Délka Šířka Výška Výška (B)
L1 207 175 190 175
L2 242 175 190 175
L3 278 175 190 175
L4 315 175 190 175
L5 353 175 190 175
L6 394 175 190
A 513 189 223
B 513 223 223
C 518 273 242

V současné době jsou akumulátory označovány novým číselným systémem ETN. Mezi výhody tohoto systému patří především
snadné porovnávání elektrických parametrů jednotlivých baterií, snadná identifikace baterií pro jejich výrobce,
prodejce i pro konečné uživatele a jednoduchá, jasně definovaná klasifikace baterií podle jejich elektrických
a fyzikálních parametrů. Systém číslování je společný pro celou Evropu.

U nás je systém číslování ETN zaveden normou ČSN EN 50342+A1:2001

Přijetím a používáním systému kodifikace ETN výrobci zaručují svým zákazníkům, že uváděný výkon odpovídá
skutečnému výkonu baterie.

Evropské typové číslo ETN

Číslo ETN tvoří tři trojciferné skupiny čísel A, BC (např.: 544 059 036…),
přičemž jednotlivé trojice čísel reprezentují:

544 059 036
A B C
A napětí a jmenovitou kapacitu baterie (u 12ti voltových baterií se připočítává číslo 500,
čísla nižší než 500 jsou určena pro 6ti voltové baterie)
B fyzikální parametry např.: rozměry, typy pólů, uchycení, typ víka, držadla, odplynování,
specifické el. požadavky např.: studený vybíjecí proud při testu, stupeň zátěže, stupeň otřesů
C udává 1/10 intenzity startovacího proudu Icc [A], tedy hodnotu proudu při – 18 °, kterou získáte vynásobením trojčíslí deseti

Systém číslování byl zaveden asociací výrobců akumulátorů EUROBAT se sídlem v Bruselu společně s výborem pro elektrotechnickou standardizaci CENELEC se sídlem rovněž v Bruselu na základě nově přijaté standardní normy pro baterie EN 60 095. Asociace výrobců akumulátorů EUROBAT, jejímiž členy jsou mj. též společnosti FIAMM S.p.A. (značky AAA, AKUMA, Bären a FIAMM) a JCI Inc. VARTA (značky VARTA, AFA, PERION a OPTIMA), dnes představuje více jak 85% výrobců baterií v Evropě. Úřad pro registraci ETN je zodpovědný za doplňování a aktualizaci seznamu ETN a za jeho distribuci všem uživatelům. Seznam je aktualizován dvakrát ročně.

Více informací můžete získat na adrese:

EUROBAT – Secretariat
Avenue Jules Bordet 142
B-1140 Brussels, Belgium
Tel.: + 32 2 761 1653
Fax: + 32 2 761 1699
www.eurobat.org

Hledat na stránkách

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies